Siste nytt fra Studieforbundet natur og miljø
-15-08-2017
Les mer om: Årskonferansen flytter til Hurdalsjøen, Det grønne skiftet, Gjør Studieforbundet synlig, Pedagogisk utviklingsarbeid, Ajourført studiestatistikk, Gratis kurslokale og Friluftslivets uke.

>>les mer

Produksjonstilskudd - mye nytt
-10-08-2017
For de av dere som har rett til å søke husdyrtilskudd for bier er det noen svært viktige endringer i 2017.
Fra og med 2017 er telledatoen endret til 1. oktober, med søknadsfrist 15. oktober.
Det er også en endring i definisjonen ved at en nå skal telle bifolk og ikke bikuber.
Dette er i tillegg det første året hvor alle må søke elektronisk.
Er det spørsmål om ordningen bør en ta direkte kontakt med servicekontoret eller landbrukskontoret i din kommune.

>>les mer

Oppdatering om feil på noen av kubevektene
-09-08-2017
Telenor melder om at det har vært heng på meldingssentralen. Det har ført til at noen av meldingene fra kubevektene ikke har kommet fram i helga. Problemet skal nå være løst.
Vi beklager eventuelle problemer dette har forårsaket.
Avisene fylles av saker om birøkt. Her er noe av det du kan lese:
-07-08-2017
Dronningbier i posten

Fjoråret var det «verste året noensinne» for birøkteren – i år ser det mye lysere ut

Ble birøkter: - Det begynte som en spøk

Bieaksjon: Stadig flere blir birøktere

Norge trenger 30.000 flere bikuber

>>les mer

Norges Birøkterlag trenger feltassistanse i forsøksbigård i Gjerdrum
-24-07-2017
Norges Birøkterlag ønsker å ansette en birøkter for 3 dagers arbeid i vår forsøksbigård i Gjerdrum. Arbeidet vil bestå av å hente inn og sette ut yngeltavler samt høste Varroamidd ved hjelp av melisvask av bier. Tidsperiode 8/9 - 10/11 august. Timebetaling. Ta kontakt med Bjørn Dahle (bjorn@norbi.no) seinest onsdag 27 juli hvis du er interessert.
Nytt funn Åpen Yngelråte
-05-07-2017
I forbindelse med gjennomføring av overvåkingsprogrammet kan Mattilsynet melde om at det er gjort et nytt funn av Åpen Yngelråte. Funnet er gjort etter uttak av en miljøprøve (svaberprøve) i lokaler knyttet til drift av en bigård i Grimstad. Prøven ga et svakt positivt utslag. Metoden som benyttes er svært sensitiv, og utgjør et viktig verktøy i bekjempelsen av sykdommen.
Dette er den eneste positive prøven for Melissococcus plutonius så langt i 2017.

>>les mer

[Arkiv]


Aktivitetskalender

Sesongens aktuelle
Tid for birøkterkurs