Til birøkterne i Aust-Agder

Innsending av prøver for analyse av bunnbrettsnedfall for åpen yngelråte er i full gang, men analyselaboratoriet ved Norges veterinærhøgskole har større kapasitet så det haster med å få sendt inn prøvene. Rask diagnose av alle bikubene i Aust-Agder er også viktig slik at de som har måttet sanere kan få startet opp igjen. Er du en av de som enda ikke har sendt inn og har kuber i Aust-Agder, ta kontakt med Mattilsynet i Arendal.

Undersøkelsene av kontaktbigårder ellers i landet er godt i gang, testverter er undersøkt og det er foretatt et tilfeldig prøveuttak i landet, men det er heldigvis ikke funnet noe smitte. Nedenfor tabell over prøver fra birøktere fordelt i fylkene pr 23. mai 2011. Tallene baserer seg på uttak av totalt 439 prøver fra 210 birøktere. Det er antall prøvetatte birøktere som er listet.
Fylke
Antall prøver
Resultat
Østfold
12
Negative
Akershus
9
Negative
Hedmark
19
Negative
Oppland
9
Negative
Buskerud
2
Negative
Vestfold
23
Negative
Telemark
8
Negative
Aust-Agder
86
22 positive og
64 negative
Vest-Agder
27
Negative
Rogaland
4
Negative
Hordaland
2
Negative
Sogn og Fjordane
3
Negative
Møre og Romsdal
1
Negativ
Sør-Trøndelag
1
Negative
Nord-Trøndelag
2
Negative
Nordland
2
Negative

Aktivitetskalender

Sesongens aktuelle
Tid for birøkterkurs