Gjermund Stormoen slutter i Debio

Debios styre og Gjermund Stormoen har blitt enige om at ansettelsesforholdet avsluttes. Styret og Stormoen har ulikt syn på hvordan strategiske utfordringer for Debio skal løses og har derfor konkludert med at Stormoen fratrer sin stilling. Les mer hos Debio.

Aktivitetskalender

Sesongens aktuelle
Tid for birøkterkurs