Fire birøktere må brenne

Nå er sykdommen åpen yngelråte påvist hos fire nye birøktere i Grimstad, og de må brenne biene og alt tilhørende utstyr. Les mer her.

Aktivitetskalender

Sesongens aktuelle
Tid for birøkterkurs