Betinget skattefritak - uttalelse fra Finansdepartementet

Norges Birøkterlag har i forbindelse med erstatning som følge av saneringspålegg ved utbrudd av åpen yngelråte stilt noen spørsmål til Finansdepartementet om betinget skattefritak.
Finansdepartementet har vurdert at en kan kreve betinget skattefritak ved avliving av bier enten biholdet er knyttet til gårdsdrift eller ikke.

Det samme gjelder bikuber og annet utstyr under visse forutsetninger.
Ta kontakt med ditt lokale skattekontor. Brevet fra Finansdepartementet kan du laste ned her I.

Aktivitetskalender

Sesongens aktuelle
Tid for birøkterkurs