Oppstart av tilsyn med småskala gårdsbutikk og servering

Mattilsynets distriktskontorer starter nå opp med tilsyn i virksomheter som driver med gårdsbutikk og servering knyttet til gårdsdrift. De fleste gårdsutsalg og serveringssteder vil få besøk. Virksomheter som produserer og omsetter egg, honning, syltetøy, saft, urter og produkter av urter vil bli prioritert. Les mer hos Mattilsynet.

Aktivitetskalender

Sesongens aktuelle
Tid for birøkterkurs