Føringer for oppstart med bier etter sanering

Prøvetakingen av bigårder i Aust-Agder og i kontaktbigårdene rundt de andre tilfellene av åpen yngelråte er nå snart gjennomført.
De som har fått sanert biene sine og ønsker å starte opp igjen må søke Mattilsynets distriktskontor om å få starte opp med bier.

Følgende kritierer må være oppfylt:

Birøkter må søke det lokale Mattilsynet om å få starte opp med bier igjen.
Alle bigårder i et 3 km område skal være prøvetatt.
Alle svermer som blir funnet skal avlives.

Alle biene til de positive bigårder i området skal være avlivet, og alle bikubene skal være sanert, minimum skal alle bikubene være fjernet (satt inn på lager el. i påvente av sanering).
Det kan kun kjøpes inn bier fra prøvetatte bigårder.
Biene bør fortrinnsvis kjøpes fra områder utenfor Aust-Agder, men det vil også bli gitt anledning til å kjøpe bier fra Aust-Agder for birøktere i Aust-Agder.

Aktivitetskalender

Sesongens aktuelle
Tid for birøkterkurs