Bier har også følelzzzer

Honningbier er den første virvelløse organismen som utrykker en form for pessimisme, ifølge Wired Science. Dette er er en avgjørende egenskap som generelt er knyttet til «høyere utviklede» dyr. Les mer hos Dagbladet.

Aktivitetskalender

Sesongens aktuelle
Tid for birøkterkurs