Mattilsynet melder om fremskritt i bekjempelsen av åpen yngelråte hos bier

Testresultatene fra vårens undersøkelser av bigårder i smittede områder ser lovende ut, og kan tyde på at man har klart å begrense utbruddet med fjorårets bekjempelsesarbeid. I dette arbeidet har næringen, Norges veterinærhøgskole og Mattilsynet hatt et nært samarbeid. For å lykkes i det videre arbeidet er det svært viktig at birøkterne er årvåkne og melder fra til Mattilsynet ved mistanke om sjukdom. Les mer hos Mattilsynet.

Aktivitetskalender

Sesongens aktuelle
Tid for birøkterkurs