Vurdering av desinfeksjonsmiddelet Virkon S i bekjempelse av åpen yngelråte hos bier

Veterinærinstituttet har etter henvendelse gjort en vurdering av desinfeksjonsmiddelet Virkon S i bekjempelsen av åpen yngelråte hos bier. Vurderingen kan du laste ned hos Mattilsynet.

Aktivitetskalender

Sesongens aktuelle
Tid for birøkterkurs