Lovende lyngtrekk

Vi har fått rapport fra Sverre Svalastog i Treungen. Han sier at det så langt ser særs bra ut og at det kommer til å bli ei rik blomstring. Nektartrekket vil begynne rundt 18. juli i området.

Det summer også om at lyngen ser bra ut i Hedmark i år.

Hvis de høyere makter bringer godvær i lyngtrekksesongen så ser dette ut til å bli et topp lyngår.

Aktivitetskalender

Sesongens aktuelle
Tid for birøkterkurs