Starte med bier?

Bisamfunnet er et fascinerende studieobjekt og dette er grunnen til at så mange har valgt birøkt som hobby eller som næring. Men for å bli flink birøkter er det ikke nok å bare være interessert, lese om bisamfunnet og kikke ned i en kube. En må ha tålmodighet nok til å sette seg grundig inn i faget, og en må kunne arbeide rolig og behersket selv om biene stikker av og til. Produksjon av honning kan gi en bra inntekt i gode år. For mange utgjør birøkt hele eller deler av et årsverk. Ca. 250 kuber regnes som et årsverk.
 

Nedenfor finner du svar på noen av de vanligste spørsmålene vi får i forbindelse med oppstart av birøkt. 

Information in english? Please follow the british flag on the bottom of the page.


I høyre menyen på denne siden finner du ulik informasjon til nedlasting. Heftet Introduksjon til økologisk birøkt (last ned fra høyre meny) gir et svært godt innblikk i birøkt, og er en god introduksjon om du ønsker å drive økologisk eller konvensjonelt.

Kontakt ditt lokale birøkterlag for kurs
Det er de lokale birøkterlag som arrangerer kurs. Både nybegynnerkurs og andre viderekomne kurs holdes i lokallagene. Om vinteren er det teori og om sommeren demonstrasjoner i bigårder. Ta kontakt med ditt lokale birøkterlag hvis du lurer på om det holdes kurs i nærheten av deg.

 
Medlemskap i Norges Birøkterlag
Melder du deg inn i lokallaget som medlem, får du også medlemsbladet "Birøkteren" hver måned.En lærer mye ved å snakke med dyktige birøktere og fram for alt ved å se hvordan de steller bier. En fast kontakt (fadder) med en erfaren birøkter i nærheten, er ofte den beste lærermester i starten. En del lag har lagsbigårder hvor de driver praktisk opplæring. Andre møtes i private bigårder.

Nybegynnerpakke
Det året man går på kurs får man rabatt på nybegynnerpakke fra Honningcentralen. Kupong på dette finner du på Honningcentralens hjemmeside www.honning.no.
 

Hvor kan en ha bier?
Birøkt kan en drive nesten over alt. Men jo mer det er av gode trekkplanter i nærheten av bigården og jo bedre klimaforholdene er på stedet, dess mer honning kan en regne med å få. Det er også vanlig å flytte kubene for å nytte ut trekkmulighetene i andre strøk i perioder når det ikke er nok trekk der en bor.

I tettbygde strøk må en ta hensyn til naboer og ferdsel på veg, men med snille bier går det bra i villahager. En kan også plassere biene et annet sted enn der en bor, for eksempel ved hytta eller hos en gårdbruker/fruktdyrker som er interessert i bier for pollinering.
Trekkplanter

Biene samler nektar fra plantene. Nektaren omdanner de til honning. Vi sier at biene trekker på plantene når de samler honning.

Her i landet er løvetann, frukttrær, blåbær og spesielt bringebær de viktigste honningplantene på forsommeren. I august blomstrer røsslyngen og den gir ca halvparten av den norske honningen (lynghonning). Trekkplantene varierer imidlertid fra sted til sted i landet.
 
Hvor får jeg kjøpt bifolk?
Det er ingen organisert omsetning av bier, men lokale birøkterlag og kursarrangører er behjelpelige med å få tak i bier til nybegynnere. Det averteres også en del bier til salg i "Birøkteren".
I høyre meny finner du en sjekkliste med gode råd ved kjøp og salg av bier.

Det er ingen konsesjonskrav og det skal ikke søkes om godkjenning for å holde bier. Imidlertid har det offentlige stilt visse krav til sunnhet til biene ved kjøp og salg, samt flytting. Biene skal sertifiseres (helsesjekkes) før de flyttes/selges. Sørg for å få dokumentasjon på at biene er sertifisert før du kjøper. Sertifisering kan gjøres av Mattilsynet eller av birøkteren selv, dersom birøkteren har deltatt og bestått Kompetansekurs om bier. En sertifisering av biene er gyldig i to år.
En har også meldeplikt, samt plikt til å merke bikubene med navn og adresse. Vær sikker på at du overholder de offentlige kravene som til en hver tid gjelder. (se sykdom og skade)
 

Hvor mange kuber bør jeg starte med?
Vi anbefaler at du starter med mellom to og seks kuber som nybegynner. Flere enn seks kan bli litt voldsomt til å begynne med, og med færre (dvs. en) så har man ingen kuber å gå på hvis man skulle ha et uhell (som at biene i kuben dør). Ettersom man lærer mer kan man øke kubeantallet sitt til det antallet man ønsker. 
Ønsker du å begynne som næringsbirøkter anbefaler vi at du starter i det små, og at du fordobler antall kuber hvert år. På den måten øker antall kuber i takt med kunnskap og erfaring. 

Hvor mye tid bruker man på birøkt?
I snitt så beregner man 10-15 timer pr kube pr år. Avhengig av driftsform, er noen yrkesbirøktere nede i ca. 5-7 timer pr kube. Så hvis du starter med to kuber bør dette utgjøre 20-30 timer pr år. MEN: man bruker ofte mye mer tid når man er nybegynner, da synes man det er veldig spennende å sjekke kubene og bruker ofte mye tid på å se igjennom kubene sine. Det er også forskjell på hobbybirøktere, som ofte har bedre tid når de steller kubene sine, og birøktere som er mer næringsrettet, disse har større fokus på effektivitet og bruker mindre tid pr kube. 

Hvor mye honning blir det?
Dette er et vanskelig spørsmål. I snitt får en birøkter 25 kg pr kube pr år ifølge statistikken vi får inn. Men her er det store variasjoner, og det er mange faktorer som spiller inn. Noen av faktorene kan du regulere selv, slik som å hindre at biene svermer (dette lærer du på nybegynnerkurs eller av en fadder), sørge for å ha en ung dronning av god avstamming (NB har eget avlsmateriale som er tilgjengelig for medlemmene), fôre de i trekkløse* perioder slik at eggleggingen ikke stopper opp  osv.. Andre faktorer som spiller inn er trekkgrunnlaget (mange velger å flytte kubene sine til bedre trekkområder, spesielt lyngtrekket på høsten), været (mye regn fører til at biene sitter inne og ikke får sanket nektar, tørke fører til lite nektardannelse i blomstene).
(*Trekk er en betegnelse på at blomstene gir godt med nektar som biene kan hente. Trekkløse perioder kan bety at det ikke finnes noen blomster som gir nektar innenfor området biene kan eller at det er dårlig vær som hindrer biene å fly ut.)
 
Kjøp av kubemateriell og annet utstyr
Ved kjøp av bifolk vil det ofte følge med det en trenger av kubemateriell, særlig hvis selgeren skal slutte med bier eller vil innskrenke bigården. Hvis materiellet er relativ nytt og/eller velholdt, kan en få godt kjøp. Kanskje en også får kjøpt slynge og annet utstyr. Men før en kjøper brukt materiell bør en søke råd hos birøkterlaget eller en dyktig birøkter. Er materiellet dårlig og/eller upraktisk, er det bedre å kjøpe nytt selv om det er dyrere.

I Norge bruker vi norsk mål på utstyret. Det vil si at kassestørrelsen er etter en viss standard. Alt undervisningsmateriell er lagt opp til at man bruker norsk mål. Bier du får kjøpt sitter på rammer som er norsk mål. Vi anbefaler derfor at du som nybegynner kjøper norsk mål. Det finnes andre standarder for salg i utlandet.

Honningcentralen A/L, som er birøkternes forretning, forhandler alt nødvendig utstyr og har illustrert katalog. Honningcentralen har også videreforhandlere flere steder i landet. Det finnes også andre utstyrsforhandlere i Norge.

 


Tilbake