Nei, vi skal ikke importere bier

De siste par årene har det vært en eksplosiv økning i antall nye birøktere. I kombinasjon med dårlig parevær (som gjør det vanskelig å produsere avleggere) har dette ført til en underdekning av norske bifolk.

Sekretariatet i NB har fått spørsmål om vi kan løse dette problemet med å importere bier fra utlandet. NEI! Import er ikke løsningen, og her skal du få høre hvorfor.
 
Det finnes en lang rekke sykdommer, virus, bakterier, parasitter og skadedyr som går på bier ute i verden. De aller fleste har vi ikke i Norge. Importerer du bier, importerer du problemer. Smittestoff finnes også i voks og brukt utstyr. Derfor er det forbudt å importere brukt utstyr. Det er krav om at all voks du bruker i Norge skal varmebehandles i 120 ◦C i en halvtime. Dette er ikke et krav i utlandet, derfor må du kjøpe norsk voks.
 
Staten Norge har sammen med norske birøktere hatt en knallhard strategi for å bekjempe åpen yngelråte de siste årene. Det er brukt millioner av kroner på å holde Norge fritt for denne svært smittsomme og dødelige sykdommen. Åpen yngelråte er bare en av mange sykdommer som finnes i stort monn utenfor våre landegrenser.
 
Vintertapene er en objektiv måte å måle bienes helsestatus. Friske bier takler vinteren bedre enn syke. Norge har år etter år et av Europas laveste vintertap. Vinteren 2014/15 var vintertapene i Norge på 8%. I Sverige og Danmark lå de på mellom 13 og 14%. Flere av landene i Europa lå på over 20 % med Belgia som verst i klassen på nærmere 40 %.
 
Norske bier er gjennom generasjoner tilpasset norske forhold. De siste årene har det blitt mer fokus på verdien av lokal tilpasning. Systematisk avl og utvelgelse har gitt oss norske varianter av biraser som er tilpasset norske forhold. Vi skal være svært aktsomme i forhold til genetisk forurensing av våre norske bier.
 
Norge har noen av verdens friskeste bier. Vi er beskyttet av at landet vårt ligger i en avkrok i Europa, langt mot nord. Det skal svært mye til for at sykdommer spres hit, uten at birøkterne selv henter de inn ved å importere bier, voks eller brukt utstyr.
 
Denne artikkelen var først publisert i Birøkteren nr 5 2016.

Tilbake