Erstatningsordning for tap av bikuber

Har du store vintertap er det en erstatningsordning for de som er berettiget til produksjonstilskudd (kubetilskudd). Har du store tap må du gi melding til kommunen uten ugrunnet opphold og senest innen 15. mai for at kommunen skal kunne kontrollere vinterskadene før opprydding. Kommunen dokumenterer meldedato. Erstatningen beregnes som antall tapte bikuber i produksjon fratrukket 30 % egenrisiko av totalt antall innvintrede bikuber i produksjon og deretter multiplisert med fastsatt sats. For nærmere informasjon tar man kontakt med kommunen. Les mer hos SLF

Aktivitetskalender

Sesongens aktuelle
Tid for birøkterkurs