Jordbruksforhandlingene er i gang

Bondeorganisasjonene la i dag fram sitt krav til Staten i årets jordbruksforhandlinger. Jordbruket krever til sammen 1,97 milliarder kroner. Bondeorganisasjonene har stort sett tatt til følge Norges Birøkterlag og Honningcentralens ønsker i forbindelse med forhandlingene. Jordbrukets forhandlingsutvalg går inn for at: 1. Kubetilskuddet utbetales fra første kube forutsatt at foretaket mottar tilskudd fra andre ordninger i jordbruket. 2. Kubetilskuddet økes med 100 kr per kube til 450 per kube 3. Det innføres et ekstra tilskudd på kr 150,- per kube for å stimulere til økt økologisk honningproduksjon. Statens tilbud skal etter planen legges fram 7. mai og de tar sikte på å ha en avtale klar 16. mai. Hele kravet kan leses her på side 78

Aktivitetskalender

Sesongens aktuelle
Tid for birøkterkurs