Spørreundersøkelsen om vintertapene 2012-2013 er tilgjengelig!

Norges Birøkterlag kartlegger vintertap av bifolk og er avhengige av din hjelp for å få så gode tall på vintertapene som mulig. Spørreundersøkelsen vil også hjelpe oss å kartlegge tapsårsaker. Besvar spørreundersøkelsen så snart du har oversikt over situasjonen i bigården(e). Spørreundersøkelsen er tilgjengelig fram til 1. juni og resultatene for de nordiske og baltiske landene blir publisert i Birøkterens juli/august nummer. Spørreundersøkelsen finner du her

Aktivitetskalender

Sesongens aktuelle
Tid for birøkterkurs