Forskrift om endring i forskrift om birøkt

Med bakgrunn i påvisningen av varroamidd i Hordaland, er Forskrift om birøkt endret. Det er opprettet en ny region D som omfatter Hordaland og følgende kommuner i Rogaland: Bokn, Forsand, Haugesund, Hjelmeland, Karmøy, Kvitsøy, Sauda, Strand, Suldal, Tysvær, Utsira, Vindafjord og Finnøy. For å forebygge spredning av varroamidd, er det forbudt å overføre bier i alle utviklingstrinn fra og med egg til imago, samt utbygde vokstavler og brukt kubemateriell fra region C til regionene A, B og D eller fra region D til regionene A, B og C. Se hele endringsforskriften her

Aktivitetskalender

Sesongens aktuelle
Tid for birøkterkurs