Statens tilbud gir økt kubestøtte

I Statens tilbud som ble lagt fram i deg står det bl.a. følgende om birøkt:
"Norsk birøkt er viktig både for produksjon av honning og for pollinering av frukt, bær og oljevekster i tillegg til pollinering av ville vekster, som bidrar til å opprettholde artsmangfoldet. Statens forhandlingsutvalg er derfor enig med jordbruket om økt støtte til birøkt (fra kr 350 til kr 400 pr kube). Videre foreslås det at kravet om driftsomfang på minst 25 kuber, ikke lenger skal gjelde jordbruksforetak som også mottar utbetaling av produksjonstilskudd på annet grunnlag."
Det foreslåtte ekstra tilskuddet til økologisk birøkt er foreløpig ikke tatt til følge.
Forhandlingspartene tar sikte på å ha en avtale klar 16. mai.
Hele tilbudet kan leses her på side 114 og side 138

Aktivitetskalender

Sesongens aktuelle
Tid for birøkterkurs