Enighet i jordbruksoppgjøret

For birøkten ble det Statens tilbud som ble sluttresultatet.
Resultatet ble en økning på kr 50 fra kr 350 til kr 400 for kubetilskuddet.
I tillegg vil de som mottar utbetaling av produksjonstilskudd på annet grunnlag kunne få tilskudd fra første kube. De andre får det, som tidligere, dersom man har minst 25 kuber.
Sluttprotokollen kan leses her, og om birøkt side 13 og 22.

Aktivitetskalender

Sesongens aktuelle
Tid for birøkterkurs