Bare ett funn av åpen yngelråte til nå

Det er til nå bare påvist ett funn av åpen yngelråte. Funnet er i Eidskog kommune i Hedmark og biene her er sanert. Det er hittil i år undersøkt 23 prøver, de fleste fra Aust-Agder, men også sporadisk i andre fylker.
De månedlige rapportene fra Mattilsynet finner en her.

Aktivitetskalender

Sesongens aktuelle
Tid for birøkterkurs