Birøktens Dag – Hedmark

Birøktens Dag – Hedmark
16. juni kl. 11.00 i Eidskog.
Alle hjertelig velkommen!
Evt. spørsmål kontakt fylkesleder Sverre Prytz tlf: 47268615

Aktivitetskalender

Sesongens aktuelle
Tid for birøkterkurs