Norges Birøkterlag får støtte fra UD

Norges Birøkterlag har, etter søknad, fått bevilget midler fra Utenriksdepartementet til bl.a. å informere norske birøktere om verdien av europeisk samarbeid og skape en debatt rundt de eksisterende behandlingskonsept som brukes mot varroa.
Mer informasjon kan en lese på LMD sin hjemmeside.

Aktivitetskalender

Sesongens aktuelle
Tid for birøkterkurs