Er det formelle i orden?

Husk at alle som har bier skal registrere bigården/bigårdsplassene sine hos Mattilsynet. Dette gjelder også om du bare har 1 kube. Skjemaet du skal bruke finner du her . Skjemaet kan du også få skrevet ut ferdig utfylt hvis du registrerer deg i det frivillige bigårdsregisteret. Dette finner du her . Norges Birøkterlag oppfordrer alle til å registrere seg i det frivillige registeret. De som skal flytte bier eller utbygde tavler må ha sertifisert bigården sin. Er du ikke sertifisert birøkter kontakter du Mattilsynet for å få gjennomført en kontroll i bigården før flytting. Ring 22 40 00 00.

Aktivitetskalender

Sesongens aktuelle
Tid for birøkterkurs