Ferieavvikling

På grunn av ferieavvikling er Norges Birøkterlags fagsekretariat mer eller mindre ubetjent fram til 22. juli. Sentralbordet på telefon 63 94 20 80 vil bli betjent gjennom hele ferien og post"at"norbi.no vil bli sjekket nesten daglig. Via Sentralbordet eller post"at"norbi.no vil det være mulig å formidle kontakt til fagansatte dersom det er noe som haster.
Ved mistanke om sykdomsutbrudd skal Mattilsynet kontaktes, på telefon 22 40 00 00.

Aktivitetskalender

Sesongens aktuelle
Tid for birøkterkurs