Importforbud av utenlanske humler til Norge

Miljødirektoratet mener importen av utenlandske humler til Norge er i strid med Naturmangfoldloven, og derfor stanser selskapet Norgro importen. Les mer hos Nationen

Les også om smittefarene ved import av humler her.

Aktivitetskalender

Sesongens aktuelle
Tid for birøkterkurs