Nytt funn Åpen Yngelråte

I forbindelse med gjennomføring av overvåkingsprogrammet kan Mattilsynet melde om at det er gjort et nytt funn av Åpen Yngelråte. Funnet er gjort etter uttak av en miljøprøve (svaberprøve) i lokaler knyttet til drift av en bigård i Grimstad. Prøven ga et svakt positivt utslag. Metoden som benyttes er svært sensitiv, og utgjør et viktig verktøy i bekjempelsen av sykdommen.
Dette er den eneste positive prøven for Melissococcus plutonius så langt i 2017.

 

Biene saneres

Etter Mattilsynets opplysninger har det ikke blitt solgt utstyr/bier fra bigården, og det har heller ikke vært foretatt vandring med kubene. Bigården hadde ikke utslag på voksnedfall i 2016. Voksnedfall fra 2017 vil bli analysert snarlig. Mattilsynet følger nå opp med nødvendige pålegg om avliving av biene og sanering av utstyr og lokaler tilknyttet bigårdsdriften.

«Dette er en svært tøff situasjon å komme i for en birøkter. Selv om ingenting tyder på at det i dette tilfelle er snakk om brudd på lovverket er det en viktig påminnelse om at vi alle sammen må følge lovverket til punkt og prikke for å redusere sjansen for unødvendig spredning av denne og andre sykdommer. At denne forekomst av sykdommen ble oppdaget viser at overvåkingsprogrammet fungerer, og vi støtter myndighetenes innsats på dette området» sier leder i Norges Birøkterlag, Marco Neven.

 

Bigårder i nærheten

Mattilsynet har varslet alle birøktere som har kontaktbigårder til bigården med påvisning, det vil si innen 3 km radius. Kontaktbigårdene er inntil videre båndlagt på mistanke. «Vi står nå rett foran den store vandreperioden, og vi håper at dette minner oss alle om at vandring i og ut av Aust-Agder ikke skal skje uten tillatelse fra Mattilsynet. Bruk 5 minutter på å send din søknad om flytting, det er en god og avgjørende forsikring for en hel næring» sier fylkesleder Kristin Uleberg.

 

Registrering av bigårder

I slike situasjoner er Mattilsynet avhengig av korrekt og oppdatert informasjon om plassering våre bigårdsplasser. Det at birøkterne er flinke med å registrere nye bigårder, men også avregistrerer bigårdene når de ikke er i bruk gjør arbeidet til Mattilsynet mer effektivt og målrettet når de gjør slike funn.

 

Effektivt overvåkingsprogram

Åpen Yngelråte er en meldepliktig gruppe B – sykdom. Det er Mattilsynet som håndhever håndtering av arbeid for å regulere sykdommen. Mattilsynet har sammen med næringa siden 2010 valgt å bekjempe sykdommen. Det er siden den gang foretatt betydelig avliving av infiserte bifolk og sanering av bigårder på Sørlandet, spesielt i Aust–Agder fylke. Det er gjennomført et effektivt OK-program for å kartlegge utbredelsen av sykdommen.

 

Ikke farlig for mennesker

Sykdommen åpen yngelråte er en bisykdom og påvirker ikke mennesker. Det er derfor ikke farlig for mennesker å spise honningen fra smittede bigårder.

 

Fakta

Åpen yngelråte er en svært smittsom tarmsykdom hos bienes yngel. Den forårsakes av bakterien Melissococcus plutonius. Sykdommen kan forårsake alvorlige tap av yngel og bisamfunn og klassifisert som en B-sykdom.

Åpen yngelråte er en del av Mattilsynets overvåknings- og kartleggingsprogram etter at det ble påvist i Aust–Agder i 2010. I årene etter er det utført en utstrakt prøvetaking av de gjenværende bigårdene. Ved påvisning av sykdommen gir Mattilsynet pålegg om avlivning og destruksjon av bisamfunn som tiltak for bekjemping. Alt av utstyr skal pålegges å destrueres eller saneringsvaskes.

 

 

Aktivitetskalender

Sesongens aktuelle
Tid for birøkterkurs