Norges Birøkterlag trenger feltassistanse i forsøksbigård i Gjerdrum

Norges Birøkterlag ønsker å ansette en birøkter for 3 dagers arbeid i vår forsøksbigård i Gjerdrum. Arbeidet vil bestå av å hente inn og sette ut yngeltavler samt høste Varroamidd ved hjelp av melisvask av bier. Tidsperiode 8/9 - 10/11 august. Timebetaling. Ta kontakt med Bjørn Dahle (bjorn@norbi.no) seinest onsdag 27 juli hvis du er interessert.

Aktivitetskalender

Sesongens aktuelle
Tid for birøkterkurs