Siste nytt fra Studieforbundet natur og miljø

Les mer om: Årskonferansen flytter til Hurdalsjøen, Det grønne skiftet, Gjør Studieforbundet synlig, Pedagogisk utviklingsarbeid, Ajourført studiestatistikk, Gratis kurslokale og Friluftslivets uke.

Årskonferansen flyttet til Hurdalsjøen

Studieforbundet arrangerer årskonferanse for representanter fra medlemsorganisasjonene og fylkesavdelingene torsdag 31. august – fredag 1. september. Konferansen er flyttet til Hurdalsjøen hotell og konferansesenter i Hurdal for å få plass til alle som hadde meldt seg på innen påmeldingsfristens utløp. Konferansen åpner med strategidebatt for «Det grønne studieforbundet». Det er foretatt noen mindre justeringer i programmet, bl.a. har vi lagt inn omvisning i Eidsvollsbygningen.

Det grønne skiftet

Det grønne skiftet kan bety vekst og utvikling innenfor naturens tålegrenser. Begrepet kan også brukes om overgang til produkter og tjenester som gir færre negative konsekvenser for klima og miljø enn i dag. Dette vil Helga Lerkelund fra Naturvernforbundet og Anne Breistein fra Sabima komme nærmere inn på andre dagen på årskonferansen.

Gjør Studieforbundet synlig

Den offentlige tilskuddsordningen for studieforbundene er under press. Det er viktig å tydeliggjøre studieforbundenes rolle, bl.a. i forbindelse med utlysning av kurs. Studieforbundet anmoder medlemsorganisasjonene og lokale kursarrangører til å bli flinkere til å synliggjøre at kurs er godkjent og mottar støtte gjennom Studieforbundet natur og miljø. Studieforbundets logo - som enkelt kan hentes fra Studieforbundets nettside - kan med fordel brukes ved utlysning av kurs.

Pedagogisk utviklingsarbeid

Pedagogisk utviklingsarbeid foregår både i Studieforbundet sentralt og i den enkelte medlemsorganisasjon. Sentralt har vi en tid jobbet med å få på plass et nytt kursleder-kurs som flere medlemsorganisasjoner har etterspurt. Studieforbundet har fordelt 100.000 kroner til pedagogisk utviklingsarbeid i medlemsorganisasjonene. Den Norske Turistforening har fått midler fra Studieforbundet til å oppdatere og kvalitetssikre fjellsport-kursene sine. Norges Jeger- og Fiskerforbund har gjennomført en større samling med opplæring av fylkesinstruktører i organisasjonsutvikling og Norges Birøkterlag vil prøve ut bruk av videofilming for å evaluere kurs.

Ajourført studiestatistikk

Studieforbundet prioriterer at søknads- og rapporteringsprosedyrene skal være enklest mulig for brukerne. Stadig flere velger å sende inn kursrapporter elektronisk (MineKurs), selv om vi fortsatt også mottar manuelt utfylte kursrapporter enten pr post eller som vedlegg til en epost. Søknader og kursrapporter behandles fortløpende og oversikt over kursaktiviteten oppdateres løpende på Studieforbundets nettside.

Gratis kurslokale

Kurs med tilskudd fra Studieforbundet skal kunne arrangeres i offentlige skolelokaler uten å bli avkrevd noen form for leie/avgift j.fr. §7 i Voksenopplæringsloven. Det skal ikke betales for ordinært renhold, lys, varme og tilsyn mandag - fredag fram til kl. 21.00 i undervisningsåret. For utlån utover dette må det treffes særskilt avtale med lokaleier/rektor. Les mer på Studieforbundets nettside.

Friluftslivets uke

I Friluftslivets uke 2.-10. september inviteres du og alle i hele Norge til å bli med ut i naturen. Målet er å inspirere enda flere til å ta turen ut i naturen, ha det gøy og skape gode opplevelser! Det er Norsk Friluftsliv og de norske friluftslivsorganisasjonene som står bak denne årlige markeringen. Friluftslivets uke starter med en #nattinaturen lørdag 2. september.

Aktivitetskalender

Sesongens aktuelle
Tid for birøkterkurs