Ingen nye funn av åpen yngelråte

I sommer gikk alarmen da det ble påvist åpen yngelråtebakterier i en miljøprøve (prøve fra driftsbygning) hos en birøkter i Aust-Agder. Mattilsynet handlet raskt og det ble gjort vedtak om avliving av bier og sanering av utstyr. Som følge av påvisningen var det noen birøktere som fikk karantene. Diverse prøver ble så tatt ut både fra biene og utstyret til birøkteren der det ble påvist yngelråtebakterier og i kontaktbigårdene, men det ble ikke påvist noe mer. Restriksjonene ble således opphevet hos kontaktbigårdene.
Dette funnet viser at overvåkingsprogrammet fungerer!
Nå er det opp til birøkterne i området å følge opp og vi håper alle i Aust-Agder har sendt inn prøver som de er bedt om.

Registrering av bigårder

I slike situasjoner er Mattilsynet avhengig av korrekt og oppdatert informasjon om plassering våre bigårdsplasser. Det at birøkterne er flinke med å registrere nye bigårder, men også avregistrerer bigårdene når de ikke er i bruk gjør arbeidet til Mattilsynet mer effektivt og målrettet når de gjør slike funn.

Effektivt overvåkingsprogram

Åpen Yngelråte er en meldepliktig gruppe B – sykdom. Det er Mattilsynet som håndhever håndtering av arbeid for å regulere sykdommen. Mattilsynet har sammen med næringa siden 2010 valgt å bekjempe sykdommen. Det er siden den gang foretatt betydelig avliving av infiserte bifolk og sanering av bigårder på Sørlandet, spesielt i Aust–Agder fylke. Det er gjennomført et effektivt OK-program for å kartlegge utbredelsen av sykdommen.

Ikke farlig for mennesker

Sykdommen åpen yngelråte er en bisykdom og påvirker ikke mennesker. Det er derfor ikke farlig for mennesker å spise honningen fra smittede bigårder.

 

Fakta

Åpen yngelråte er en svært smittsom tarmsykdom hos bienes yngel. Den forårsakes av bakterien Melissococcus plutonius. Sykdommen kan forårsake alvorlige tap av yngel og bisamfunn og klassifisert som en B-sykdom.

Åpen yngelråte er en del av Mattilsynets overvåknings- og kartleggingsprogram etter at det ble påvist i Aust–Agder i 2010. I årene etter er det utført en utstrakt prøvetaking av de gjenværende bigårdene. Ved påvisning av sykdommen gir Mattilsynet pålegg om avlivning og destruksjon av bisamfunn som tiltak for bekjemping. Alt av utstyr skal pålegges å destrueres eller saneringsvaskes.

 

 

Aktivitetskalender

Sesongens aktuelle
Tid for birøkterkurs