Høring om vedtektene for Norges Birøkterlag

Eventuelle revidering av vedtektene for Norges Birøkterlag har blitt diskutert i noe tid i organisasjonen. Vedtektene ble bl.a. diskutert på fylkesledermøtet nå i slutten av oktober.
Fylkeslagene har nå fått et vedtektsett på høring med høringsfrist 15. januar 2018 og det er opp til fylkeslagene å bestemme hvordan høringsprosessen skal foregå. Utkastet til reviderte vedtekter ligger på Min side under "Styreprotokoller og årsmøteprotokoller".

 
 
 

Aktivitetskalender

Sesongens aktuelle
Tid for birøkterkurs