Oppdatering vedrørende yngelråte i Aust-Agder

En analyse fra én av birøkterne med restriksjoner gjenstår – de andre har levert negative prøver.

Mattilsynet har gitt muntlig beskjed til birøktere som har hatt restriksjoner, men levert negative prøver at de kan begynne å «leve som normalt». Avklaring på siste prøve ventes i løpet av uka.

 

Som tidligere informert er bigårdene der smitte ble påvist avlivet og destruert. Det gjenstår oppfølging av resten av saneringen (lokaler og utstyr). Dette vil Mattilsynet følge opp videre.

 

Norges Birøkterlag oppfordrer alltid til gode rutiner rundt hygiene og sykdomsoppfølging som den beste forsikringen til en god bihelse, til glede for kollegaer og forbrukere.

Aktivitetskalender

Sesongens aktuelle
Tid for birøkterkurs