Restriksjoner opphevet

Mattilsynet melder at alle prøver fra kontaktbigårdene i Aust-Agder var negative, og restriksjoner knyttet til disse er opphevet

En bisverm som har vært observert i nærheten av der smitten ble funnet, er fanget og destruert. Heldigvis var også denne negativ med tanke på smitte.

 

Takk for innsatsen til alle som har bidratt i saken, spesielt berørte birøktere, tillitsvalgte lokalt og i fylket, Mattilsynet og NMBU.

Aktivitetskalender

Sesongens aktuelle
Tid for birøkterkurs