Nye satser for erstatning ved klimabetingede skader

Birøktere som har krav på produksjonstilskudd, er også omfattet av erstatningsordningen for klimabetingede skader. Landbruksdirektoratet har nå fastsatt nye satser for erstatning, og dette innebærer en vesentlig økning i satsen for honning. Ordningen er svært viktig i år, med sterk tørke i store deler av landet.

Gammel erstatningssats var kr 83 pr kilo honning, mens ny sats er kr 132 pr kilo. Grunnlaget for å fastsette erstatningssatsen er såkalt Totalkalkylen for honning solgt til HC og andre oppkjøpere (inkl tillegg og tilskudd), og pris for honning ved direkte salg.

Norges Birøkterlag innhenter erfaringstall for pris for honning ved direkte salg, og har i tillegg gitt andre innspill til høringen som har ført til den store økningen i erstatningssats.

Les mer om erstatningsordningen på Landbruksdirektoratets hjemmeside under Erstatning – klimabetingede skader

Aktivitetskalender

Sesongens aktuelle
Tid for birøkterkurs