Produksjonstilskudd - siste frist 15. oktober

Husk å søke produksjonstilskudd.
Telledato 1. oktober - søknadsfrist 15. oktober.

Les mer på Landbruksdirektoratetets sider her. og her.

 

Nedenfor er det oppsummert noe av det som gjelder:

 

Telledato og søknadsfrist

Fra og med i fjor er telledatoen satt til 1. oktober, og på søknadsskjemaet skal du føre opp det antallet bifolk du hadde på dette tidspunktet.

Søknadsfristen er 15. oktober 2018 og husk at det ikke er mulig å levere søknaden etter fristen.

 

Ny definisjon i fjor

Vi fikk gjennomslag i jordbruksforhandlingene i fjor om en endring i definisjonen av hva som skal telles. Nå skal man telle antall bifolk man har og definisjonen på et bifolk er: «Overvintringsdyktig bifolk (dronning med bier), inntil to bifolk per bikube».

 

Ny sats per bifolk i 2018

I jordbruksforhandlingene i år ble satsen økt til kr 550 pr bifolk.

 

Hvem kan søke

Bare foretak som er registrert i Enhetsregisteret innen søknadsfristen kan få tilskudd. Nedre grense er 25 bifolk. Kravet til minst 25 bifolk for å være berettiget tilskuddet, gjelder ikke jordbruksforetak som mottar produksjonstilskudd på annet grunnlag.

 

Bunnfradrag

Fra totalt beregnet produksjonstilskudd trekkes det et bunnfradrag på kr 6 000,- pr år for hver søker. 

 

Aktivitetskalender

Sesongens aktuelle
Tid for birøkterkurs