Statsbudsjettet 2019 varsler full gjennomgang i 2020

Men inntil da kan vi planlegge 2019 med samme forutsetninger som i år

Støtten til Norges Birøkterlag og de 28 andre organisasjonene (kap 1138 ,LMD) videreføres på samme nivå som i 2018. Det er gode nyheter! Norges Birøkterlag ligger inne med et forslag om kr 250 000,- 

Frivillighetspolitikken skal behandles og det er forventet en endring fra 2020. Videre er forslaget til vedtak om særavgifter som innebærer at bruk av sukker i biavl fortsatt er fritatt for avgift, uendret i fra dagens ordning.

Aktivitetskalender

Sesongens aktuelle
Tid for birøkterkurs