Påmelding til årets Økologiske Birøkterkonferanse!

Alle er velkommen til å delta. Enten du driver konvensjonelt, økologisk, er medlem eller ikke. Her skal vi inspireres og skoleres med ett mål i sikte - kunnskap om hvor lett det er med omlegging og økt økonomisk fortjeneste!

Så da er det bare å gå inn her for å bestille billett til den beskjedne sum - kr 350,-

Norges Birøkterlag og Landbrukets Økoløft inviterer til Økologisk birøkterkonferanse for å sette fokus på omlegging til økologisk drift, og økonomisk lønnsomhet for økologisk birøkt og dets biprodukter. 

PROMGRAM

Fredag 23. november 
11:30 - Registrering 
12:00 - Lunsj 
13:00 - Velkommen, v/Norges Birøkterlag og Landbrukets Økoløft
13:15 - Landbrukets Økoløft, v/representant fra Norges Bondelag
13:30 - Oppstart av økologisk birøkt, #inspirasjonsbonde Heidi Midtflå
14:15 - REKO-ringer som alternativ salgskanal, Heidi Midtflå 
14:30 - Pause 
14:45 - Leiepollinering - bienes jobb for økt produksjon, Ingegärd Øien, årets birøkter og fra fra Røisilien Bigård og #Inspirasjonsbonde Hans Olav Bjerketvedt fra Dyre Gård 
15:45 - Dronningavl og næringsbirøkt, Ingegärd Øien
16:30 - Økoloigks satsing i Coop v/Knut Lutnæs, miljøsjef Coop Norge
17:00 - Diskusjonsgrupper: Hvordan gjøre økologisk birøkt mer attraktivt og få flere til å legge om? 
18:30 - Middag på Hitchhiker på Mathallen 

Lørdag 24. november 

09:00 - Hvorfor økologisk? v/Børre Solberg, daglig leder i Økologisk Norge 
09:15 - Høsting av biprodukter, Susanne Maria Dörfler
10:00 - Foredling av biprodukter, Susanne Maria Dörfler 
10:45 - Pause
11:00 - Mitt første år som økobirøkter, Lars Smedsrud
11:45 - Øke profitt i markedet, fordeler og ulemper med direktesalg, Åge Blomstadlie 
12:30 - Avsluttende kommentarer 
12:45 - Lunsj, Vel hjem

Trengs det overnatting er de nærmeste hotellene: Scandic Vulkan eller PS: Hotell, rett ved Mathallen Oslo.

Det kan fortsatt bli små endringer i programmet.

https://www.deltager.no/okologisk_birokterkonferanse_23112018

Aktivitetskalender

Sesongens aktuelle
Tid for birøkterkurs