Blomster og bier gir pris i Oslo

Oslos urbane birøkterlag og miljøorganisasjon, ByBi, bidrar til å gjøre hovedstaden grønnere. I dag hylles ByBi med bedriftsutviklingsprisen i landbruket i Oslo, for sin bærekraftige virksomhet med birøkt, honningproduksjon og nettbutikk.

Siden oppstarten for seks år siden har ByBi bidratt med alt fra honningproduksjon, til utvikling av nasjonal pollenstrategi, etablering av urbant landbruk i hovedstaden, bevisstgjøring av betydningen av pollinerende insekter. Sist men ikke minst har de arbeidet med å øke bevisstheten rundt norsk birøkt og norsk honning.

- Vi er brennende opptatt av bienes fantastiske verden og de medisinske og kulinariske kvaliteter på våre biers honning, pollen og propolis. Vi er veldig stolte over å motta denne prisen. Det er en stor annerkjennelse sier Ragna Ribe Jørgensen, som er faglig leder i ByBi.

- Jeg har sommerfugler i magen og vi gleder oss til å stille opp med flotte blomster i knapphullet, sier hun til norbi.no på vei inn til utdelingen på Oslo Rådhus.

 

Bidrar til å gjøre Oslo grønnere

ByBi er et lokallag under Norges Birøkterlag og har i dag rundt 400 medlemmer. De arrangerer kurs og aktiviteter for både voksne og barn, og bidrar gjennom sine aktiviteter til å gjøre Oslo grønnere. Viktig er også møteplassene de skaper for inkludering og bygging av sosiale fellesskap. Mye av arbeidet som legges ned er frivillig, og denne innsatsen er avgjørende for videreføring av ByBis engasjement.

 

Bienes sverming på byens tak og i parker har bidratt til å vitalisere en næring som har vært i tilbakegang. Vinneren samler, forvalter og sprer viktig kompetanse om biologisk mangfold, og bidrar til etablering av pollinator vennlige landskap. Ved å involvere både private og offentlige aktører utnytter de byens ressurser og bidrar med sitt arbeid til en hovedstad med et rikt biologisk mangfold.

 

-Vinneren tenker innovativt, deltar i forskningsprosjekter, videreutvikler honningproduksjonen og er en stor inspirasjonskilde for andre som vil etablere seg andre steder i landet, sier Per Annar Lilleng, direktør for Innovasjon Norge Oslo, Akershus og Østfold.

 

Flott representant for det bynære landbruket

Bedriftsutviklingsprisen for landbruket skal synliggjøre hovedstadens betydning for norsk landbruk både som marked og innovasjonsarena.

 

- Årets vinner i Oslo oppfyller kriteriene som er satt for prisen. De har klart å kombinere utvikling av urbant landbruk og bevisstgjøring av pollinerende insekters betydning for landbruket. Med sin høye kompetanse og engasjement leverer vinneren et sunt og smakfullt produkt, og bidrar til økt norsk honningproduksjon, avslutter Lilleng.

 

 

Fakta om Bedriftsutviklingsprisen i landbruket

· Innovasjon Norge deler hvert år ut bedriftsutviklingsprisen i landbruket på oppdrag fra Landbruks- og matdepartementet.

· Det er en bedrifts- og næringsutviklingspris for de som har etablert en vellykket bedrift eller næring med basis i bygdenes og landbrukets ressurser.

· Det kåres en vinner i hvert fylke som får 50 000 kroner.

· De fylkesvise vinnerne deltar så i den nasjonale konkurransen om 250 000 kroner.

· Den nasjonale prisen vil bli delt ut under Internationale Grüne Woche i Berlin i januar 2019.

Juryen har bestått av

§ Direktør for Innovasjon Norge Oslo, Akershus og Østfold Per Annar Lilleng (juryens leder)

§ Akershus og Oslo Bondelag v/leder Sigurd Enger

§ Fylkesmannens Landbruksavdeling v/Ellen Marie Forsberg

§ Oslo kommune v/Lise Jørstad 

 

av Roar Ree Kirkevold

Aktivitetskalender

Sesongens aktuelle
Tid for birøkterkurs