Norges Birøkterlag trenger varroamidd til genetisk undersøkelse

Norges birøkterlag gjennomfører en genetisk undersøkelse av varroamidd i Norge i samarbeid med Universitetet i Bern. For å gjennomføre undersøkelsen trenger vi varroamidd fra ulike steder i landet

Undersøkelsen kan gi oss svar på om varroamidden er introdusert til Norge en eller flere ganger og om den norske varroamidden er så forskjellig fra varroamidd ellers i Europa som en pilotunderøkselse indikerer.

Prøvene tas ut ved å samle inn varroamidd fra inskuddsbrett som ble satt inn når bifolkene ble behandlet ned oksalsyre. Vi trenger fersk midd, dvs. at den må samles inn og lagres på alkohol dagen etter oksalsyrebehandlingen. 

Hvis du ikke allerede har gjennomført oksalsyrebehandlingen, og vil bidra til undersøkelsen, tar du kontakt med Bjørn Dahle i sekretariatet som da vil sende deg det du trenger for å ta ut prøver av varroamidd fra dine bifolk.

Aktivitetskalender

Sesongens aktuelle
Tid for birøkterkurs