Generalsekretær Jarle Bergsjø blir næringspolitisk sjef i Norges Bondelag

Dette er Jarles begrunnelse for valget:
«Jeg har informert internt i dag om at jeg har fått ny jobb, og slutter i Birøkterlaget. Fra april nest år skal jeg jobbe som Næringspolitisk sjef i Bondelaget, med ansvar for den næringspolitiske avdelingen der.
Det er med tungt hjerte jeg forlater Birøkterlaget, og timingen er på ingen måte god, men det er nå jeg har denne muligheten. Jobben i Birøkterlaget er både spennende og givende, og jeg trives veldig godt med menneskene jeg samarbeider med.
Jeg har jobbet i Birøkterlaget i snart ett år, og jeg føler vi har fått gjort en god del i denne perioden. Profilen er styrket, og den utadrettede aktiviteten er stor. Den faglige aktiviteten er også god, med stadig nye prosjekter og faglige produkter.
Men nå har jeg fått tilbud om en svært spennende stilling i Bondelaget, der jeg skal jobbe med et bredere fagfelt i en større organisasjon. Dette gjenspeiler nok enda bedre den bakgrunnen jeg har, og tilknytningen til norsk landbruk.»

Styret setter straks i gang prosessen med å finne ny daglig leder av organisasjonen.

Aktivitetskalender

Sesongens aktuelle
Tid for birøkterkurs