Obligatoriske sertifiseringsforedrag 2019

Det obligatoriske fagforedraget i forbindelse med sertifiseringskurset vil i 2019 bli avholdt som listet opp nedenfor. Det kan bli endringer og det vil komme nye fylker til etter hvert:
Oslo og Akershus: 12. februar og 26. februar kl. 18-21 på Birøktens Hus, Kløfta.
Rogaland: 13. februar kl. 18-21 på Statens Hus, Stavanger.
Troms: 24. februar kl. 14 på Framsenteret, Tromsø.
Buskerud: 6. mars kl 18-21 på Modumheimen Sykehjem, Furulund 17, 3340 Åmot.Kontaktperson: Audun Eriksen, tlf. 900 21 575
Østfold: 7. mars kl. 18-21 på Skjeberg rådhus.
Aust-Agder: 13. mars kl. 18-21 på Landbrukets Hus, Stoa.
Vest-Agder: 14. mars kl. 15-18.30 på Gml. Kommunehus i Randesund, Kongshavnveien 64, Kristiansand.
Oppland/Hedmark: 25. mars kl. 18-21 på Vertshuset V-E6, Biri.
Telemark: 27. mars kl. 18-21. Søve videregående skole, Ulefoss.
Møre og Romsdal: 28. mars kl. 17.30-20.30. Auditorium Kaupangen, NTNU, Larsgårdsvegen 2, Ålesund.
Trøndelag: 24. april kl. 18-21, Ole Vig videregående, Stjørdal.
Hordaland: 11. mai kl. 10-13, Stend vidaregåande skule, Fana.

Resertifisering:

De birøkterne som har tatt sertifiseringskurset tidligere og som skal resertifisere seg, kan gjøre dette ved bare å ta eksamen på nytt. Norges Birøkterlag vil imidlertid anbefale deltakelse på det obligatoriske fagforedraget for å få en oppfriskning av kunnskap og en orientering om evt. ny fagkunnskap og krav. Prisen for eksamen er satt til kr 850,- uansett om man deltar på det obligatoriske fagforedraget og/eller får utdelt ny kursbok (som blir utdelt under fagforedraget til de som skal resertifisere seg). Eksamen for de som skal resertifisere seg kan enten skje sammen med de i lokallaget som tar kurset eller etter det obligatoriske fagforedraget dersom fylkeslaget arrangerer mulighet for dette. Ta kontakt med fylkeslaget for å få nærmere orientering om dette.
(De første birøkterne ble sertifiserte birøktere i 2010. Sertifiseringen gjelder for 10 år, så disse må fornye sertifiseringen senest i 2020 dersom de fortsatt skal være sertifiserte birøktere.)

Aktivitetskalender

Sesongens aktuelle
Tid for birøkterkurs