Birøkteren nr 1 i 2019

Birøkteren nr 1 for 2019 er nå levert Posten og er på vei til alle medlemmer.
Sammen med Birøkteren kommer et 52 siders faghefte om varroa.
Giroen med medlemskontingent for 2019 vil komme sammen med Birøkteren nr 2 som kommer i begynnelsen av mars.

Aktivitetskalender

Sesongens aktuelle
Tid for birøkterkurs