Kompetansekurs om bier (sertifiseringskurs)

Kompetansekurs om bier er et kurs i bisykdommer og forebyggende helsearbeid. Ved å gjennomgå og bestå dette kurset kan birøkteren selv sertifisere sine egne bier, dvs at man selv kontrollerer biene for sykdommer før man skal flytte eller selge bifolkene.

Kompetansekurs om bier arrangeres i lokallagene med en felles samling på fylkesnivå hvor en representant fra Norges Birøkterlag holder et foredrag. For å kunne ta eksamen må man både ha deltatt i en studiering som beskrevet samt ha vært å hørt på sertifiseringsforedraget.


Nedenfor finner du materiell til Kompetansekurs om bier. Materiellet er til bruk i studieringer. Det anbefales 5 til 8 deltagere (minimum 3)pr studiering.

Materiellet her lastes ned av kursdeltagerne selv eller av kursansvarlig som deler det ut til kursdeltagerne.

I tillegg til dette materialet finnes kursheftet Sykdom og hygiene hos bier og eksamen som bestilles fra Norges Birøkterlags sekretariat. Når du skal bestille kurspakke send med liste med navn, adresse og e-postadresse på alle deltagerne på kurset. Bestillingen sendes til post"at"norbi.no, "at" byttes ut med @ før du sender.

Oppgaver I

Kursbeskrivelse sertifiseringskurs 2019 I


Til oppgavene trenger du også å laste ned Forskrift om birøkt og Skjema for registrering av bigårdsplass. Disse finner du her:
Forskrift om birøkt FOR-2009-04-06-416 på lovdata.no.
Skjema for registrering av bigårdsplass på Mattilsynet.no

Forslag til sjekkliste ved sertifisering I
 

Til kursansvarlig 2019 I

Sertifiseringsforedrag 2019 versjon 3 I

 

Tilbake