Studiekurs i KSL

Studiekurs i KSL skal gi deltagerne en forståelse for at KSLarbeidet er svært viktig i birøkten og i honningproduksjonen. Deltagerne skal få et aktivt forhold til hvor de kritiske punktene i driften ligger, og hvordan en skal planlegge neste sesong med kvalitetssikring. Deltagerne skal også få et aktivt forhold til HMS tilpasset egen bedrift.

Kursplanen som brukes er godkjent av Studieforbundet natur og miljø og kurset kan meldes inn her. Se nærmere informasjon hos Studieforbundet ved å trykke her.

Kursplanen kan en også laste ned I her.

Powerpointpresentasjonen som bruke i kurset kan lastes ned her.

Tilbake