Informasjonskvelder

Her finner du presentasjoner for bruk på informasjonskvelder. Det finnes en presentasjon som er rettet mot de som vil drive birøkt som næring og en presentasjon rettet mot de som vil drive birøkt som hobby.
Presentasjonene er lagt opp til å vare i 30-45 minutter. Det finnes hjelpetekst på plansjene, denne synes ikke i visningsmodus, men kan printes ut på forhånd.
Hvis man har god tid på presentasjonen kan man i tillegg vise filmen Dronningen og de gode hjelperne. Denne kan bestilles fra Honningcentralen.
Informasjonskveld hobby I

Informasjonskveld næring I

Tilbake