Videregående kurs i birøkt

Videregående kurs i birøkt er et kurs for birøktere med noe erfaring som ønsker å lære mer om driftsteknikk, få et høyere honningutbytte eller kunne stelle flere kuber på kortere tid.


Nedenfor ligger kursmateriell til nedlasting for deltagere og kursholdere.
(Kursmateriellet er oppdatert i februar 2014.)

Brukerveiledning I

Del 1
Del 2
Del 3
Del 4
Del 5
Del 6
Del 7
Del 8
Del 9
Del 10
Del 11
Del 12
Del 13
Del 14

Læringsmål I
Timeplan I
Kursnotathefte I
Evalueringsskjema deltagere I
Evalueringsskjema kursholdere I
 
 
 

Tilbake