Honningbehandling

Kurset i honningbehandling er lagt opp som et studieringskurs. Det bør være minimum fem og maksimum ti deltagere. Er det flere som ønsker å delta på kurset, så kan dere arrangere to studieringer.
 
Det er ikke lagt opp til at det er en egen kursholder i studieringen, deltagerne diskuterer ulike oppgaver, i tillegg til hjemmeoppgaver mellom kurskveldene og avsluttende honningbedømming.
Det kan være hensiktsmessig å utnevne en organisator som styrer det administrative (bestiller kurshefter, gjør innkjøp, arrangerer slyngeromsbesøk, søker om støtte fra Studieforbundet natur og miljø osv).
 
I tillegg kan det være hensiktsmessig å utnevne en ordstyrer, som sørger for at alle kommer til orde og bidrar i diskusjonene.
 
Kursmateriell:
Temaheftet Honningbehandling bestilles fra Norges Birøkterlag. Heftet koster kr 200 pr stk. Om det bestilles færre enn fem hefter tilkommer et porto og ekspedisjonsgebyr på kr 100. Bestiller man fem eller flere så er forsendelsen gratis. Vi oppfordrer til at det foretas en felles bestilling av temahefter til kurset.
 
 
Informasjon om årets honningmottak fra Honningcentralen finner du på Honningcentralens hjemmeside.
 
 
Skjema og informasjon til kvelden om honningbedømming lastes fra kurssiden til Honninbedømmingskurset. Følg linken til høyre for denne teksten.
 
Sjekkliste egenrevisjon og Veileder lastes ned fra KSL Matmerks hjemmeside, www.matmerk.no (KSL – KSL-standarder – bla ned til honning).
 
De ulike forskriftene finner dere under punktet Lover og regler i venstre meny på denne siden, deretter følger du Næringsmiddel i høyre meny. Forskriftene kommer da opp på høyre side av skjermen. Forskriftene finner du også på http://www.lovdata.no/.
 
Skjeer, honning og vannglass (og evt knekkebrød) til honningbedømming kjøpes inn lokalt. Er det vann tilgjengelig i lokalet? Hvis ikke tas dette med til kurskvelden med honningbedømming.
 
 
Besøk i slyngerom:
Dag 4 legges det opp til besøk i et slyngerom. Avtal dette møtet på forhånd med en birøkter.

Tilbake