Inspirasjon og informasjon om lagsbigårder

Lagsbigården er for mange et viktig nav i birøkterlaget. En plass for opplæring, rekruttering, sosialt samvær og en naturlig plass å følge biene gjennom året. Heftet gir informasjon om hva en lagsbigård kan være, aktiviteter man kan gjennomføre, tips til økonomi og andre tips og ideer man kan få nytte av i forbindelse med lagsbigårder.

Heftet "Inspirasjon og informasjon om lagsbigårder" kan du laste ned her. I

Tilbake