Lover og regler

Birøkt reguleres av en del lover og forskrifter. Regelverket skal bidra til at vi har et godt husdyrhold med lavt smittepress av sykdommer og god hygiene i næringsmiddelproduksjonen.

Birøkteren er selv ansvarlig for å holde seg oppdatert på gjeldende lover og forskrifter. Som medlem i Norges Birøkterlag vil du få informasjon om oppdateringer og endringer i lovverket både gjennom ditt lokallag og bladet Birøkteren.For å lettere kunne finne fram blant lover og regler har vi delt de inn i ulike kategorier.

Norges Birøkterlag har laget flere kart for å illustrere ulike regioner, soner og områder. Kartene finner du her. 

Les mer om de ulike temaene i menyen i høyremenyen.