Husdyrhold

Her finner du oversikt over lover og forskrifter som har med husdyrhold å gjøre. Det er en flytende grense mellom husdyrhold og matproduksjon, dette reflekteres også i lovverket. For eksempel favner Matloven både dyrehelse og næringsmidler.

Gjennom Forskrift om Birøkter er alle birøktere pålagt å registrere alle sine bigårdsplasser hos Mattilsynet. Se mer informasjon om dette på Mattilsynets hjemmesider, velg skjema,dyr og bigård eller gå direkte til Mattilsynets side om bigård.