Næringsmiddel

Her finner du en oversikt over lover og forskrifter som har med næringsmiddel å gjøre. Det er en flytende grense mellom husdyrhold og matproduksjon, dette reflekteres også i lovverket. For eksempel favner Matloven både dyrehelse og næringsmidler.

Matinformasjonsforskriften erstatter både merkeforskriften og næringsdeklarasjonsforskriften. De generelle merkekravene trådte i kraft 1. desember 2014, mens noe trer i kraft 13. desember 2016. Vi anbefaler at du finner oppdatert informasjon på Mattilsynets hjemmeside om regler for merking av mat.